Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εταίροι

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Tomas Bulnes, υπεύθυνος έργου


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
bulnest@bmunjob.ie

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale (CIOFS-FP, Ιταλία)

Η CIOFS-FP ιδρύθηκε σε εθνικό επίπεδο το 1986 και είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που ασχολείται με την επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Προέρχεται από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν ο John Bosco υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιο μαθητείας στην ιστορία της Ιταλίας, αντιμετωπίζοντας έτσι την επείγουσα ανάγκη για την κοινωνική και πολιτιστική προώθηση των νέων γυναικών.
Η CIOFS-FP δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της καθοδήγησης, της πιστοποίησης δεξιοτήτων, της κοινωνικής ένταξης, της προώθησης της απασχολησιμότητας και της ένταξης στην εργασία, καθώς και των ίσων ευκαιριών μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και έρευνας, εργαστηρίων, διασυνοριακού εμπορίου, ανάπτυξης και υλοποίησης έργων και υπηρεσιών. Η CIOFS-FP ασχολείται επίσης έντονα με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ για τη βελτίωση των προσφορών κατάρτισης και τη διευκόλυνση της τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας των Νέων και των μειονεκτούντων ατόμων, τόσο στο πλαίσιο των έργων της ΕΕ όσο και στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Flavia Spizzichino,

Συντονίστρια έργου


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
fspizzichino@ciofs-fp.org

3inTech Interactive Interfaces for Industry (Ισπανία)

Η 3IN αναπτύσσει λύσεις για διάφορες αγορές χρησιμοποιώντας επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα και εστιάζει κυρίως στη βιομηχανική αγορά. Στην 3IN ασχολούμαστε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό με δύο τρόπους: ο ένας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός μέσα στη ραχοκοκαλιά άλλων εταιρειών. Ο δεύτερος είναι η είσοδος στις παραδοσιακές επιχειρήσεις για να προσπαθήσουμε να δούμε πού η ψηφιοποίηση μπορεί να βελτιώσει είτε τις διαδικασίες είτε το επιχειρηματικό μοντέλο, ή να δημιουργήσει νέο. Επικεντρωνόμαστε σε λύσεις AR και VR και τις ενσωματώνουμε με άλλες τεχνολογίες.
Η 3IN εργάζεται σε διάφορα προγράμματα για να εκπαιδεύσει νέους ενήλικες πώς να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν βιντεοπαιχνίδια χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και βιομηχανικά πρότυπα. Τους διδάσκουμε πώς να προγραμματίζουν, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν παιχνίδια σε διάφορες πλατφόρμες. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του "Εθνικού Συστήματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία", μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας. Παρέχουμε αυτή την κατάρτιση με την Σχολή Βιομηχανικής Οργάνωσης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κονδυλίων στο πλαίσιο ενός από τα προγράμματα κατάρτισης νέων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Alberto Ruiz, Chief Technology Officer

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: alberto@3in-tech.com

Eurocircle (Γαλλία)

Η Eurocircle είναι μια ένωση που αναπτύσσει ευρωπαϊκά σχέδια και προωθεί την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τις ευρωπαϊκές αξίες στην περιοχή της Προβηγκίας. Αφιερωμένο κυρίως στους νέους, επιτρέπει την κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη σε εθελοντισμό ή πρακτική άσκηση, προκειμένου να προωθήσει τη μη τυπική εκπαίδευση ως μέσο διευκόλυνσης της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης. Η Eurocircle είναι επίσης συντονιστής και εταίρος σε διάφορα προγράμματα της ΕΕ, των οποίων οι στόχοι είναι η κατάρτιση, η διαμόρφωση και η ενημέρωση των επαγγελματιών με νέες και διακρατικές μεθόδους και εργαλεία στους τομείς της ένταξης, της απασχόλησης, του αθλητισμού, του πολιτισμού και της ιθαγένειας. Η Eurocircle είναι επίσης ο κύριος εκπρόσωπος της ΕΕ στην περιοχή της Προβηγκίας και αφιερώνει χρόνο για την ενημέρωση και τη συμβουλευτική των πολιτών σχετικά με τα θεσμικά όργανα, τις πολιτικές, τα προγράμματα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΕ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Eleonora Diamanti, Συντονίστρια έργου


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
eleonora@eurocircle.info