Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αρχική

Καλωσήρθατε στο DigiGuide

DigiGuide: Ψηφιοποίηση καλών πρακτικών συμβουλευτικής καθοδήγησης

Erasmus+ project card | Erasmus+ (europa.eu)

Η πληροφόρηση, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Η καταλληλότητα και η ποιότητα της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής καθοδήγησης είναι κρίσιμες για να διασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές, οι εκπαιδευόμενοι και οι καταρτιζόμενοι είναι εξοπλισμένοι για να διαχειριστούν τις μεταβάσεις στην αγορά εργασίας – με έντονες συνέπειες στη δέσμευση των συστημάτων ΕΕΚ για ισότητα και κοινωνική ένταξη. Η ψηφιοποίηση επηρεάζει την αγορά εργασίας και ο αντίκτυπός της γίνεται αισθητός και στην παροχή όλων των πτυχών της ΕΕΚ (CEDEFOP, DigitalGap during Covid-19 for VET learners at risk in Europe, 2020).