Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κοινότητα Πρακτικής επαγγελματιών συμβουλευτικής

Από την τελευταία μας συνάντηση οργανώσαμε την Κοινότητα Πρακτικών Επαγγελματιών Καθοδήγησης και συναντηθήκαμε δύο φορές για να αναπτύξουμε τις Μελέτες Περίπτωσης, οι οποίες στη συνέχεια θα ψηφιοποιηθούν. Η συμμετοχή των επαγγελματιών συμβούλων ήταν εξαιρετική και ανυπομονούμε για την επόμενη διακρατική συνάντηση του έργου μας στις αρχές Μαΐου 2022.